Olof Mattsson

Servicechef

0570 183 30

Stefan Karlsson

Servicerådgivare

0570 - 183 30

Lennart Johansson

Reservdelsrådgivare

0570 183 30

Marcus Lövgren

Tekniker, Kia Master

0570 183 30

Robert Lövgren

Tekniker

0570 183 30

Maria Hansson

Garantihandläggare

0570 182 10

Mikael Fridlund

Recond

Hör av dig!