fbpx

A-Bilars sponsring fördelar sig på två huvudområden.

– Idrottssponsring
– Humanitär sponsring

Någon sponsring utöver dessa områden förekommer inte. För att vi ska säga ja till en sponsorförfrågan ser vi gärna att det finns en koppling till våra varumärken och att det stämmer överens med våra kunders intressen. Givetvis måste stödet gå till ändamål som inte strider mot våra värderingar.

Idrottssponsring

Inom idrottssponsringen är vårt huvudområde fotboll. Merparten av våra sponsorinsatser är i nuläget inriktade på:

  • Arvika Fotboll

Humanitär sponsring

Varje år avsätter vi en del av sponsringsbudgeten till olika typer av social och humanitär sponsring. Vilka vi hjälper varierar från år till år, men exempel på organisationer är Barncancerfonden och Plan Sverige.